Tin tức Viện

Thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 815/QĐ-TTg ngày 7/7/2023 thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cụ thể, thành lập Viện Khoa học môi trường, biển và hải đảo trực thuộc Bộ Tài nguyên và...