VIỆN NGHIÊN CỨU BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

  • Địa chỉ : Số 67 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
  • Điện thoại : (84-24) 32595437
  • Email : info@visi.ac.vn