Thông báo về việc nghiệm thu 2 đề tài cấp Bộ phê duyệt năm 2016

Thực hiện Quyết định số 1617/QĐ-BTNMT ngày 23/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp Bộ lĩnh vực biển và hải đảo, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo tổ chức nghiệm thu 2 đề tài do Viện là chủ trì.

Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự cụ thể như sau: 

Thời gian:
1. Từ 14h – 15h30 ngày 9/9/2020 nghiệm thu đề tài TNMT.2016.06.11: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám phục vụ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau – Kiên Giang do ThS Lê Đức Dũng là chủ nhiệm
2. Từ 15h30 – 17h ngày 9/9/2020 nghiệm thu đề tài TNMT.2016.06.09: Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ đánh giá dòng chảy nguy hiểm ven bờ; áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò – nghệ An do PGS.TS Phùng Đăng Hiếu là chủ nhiệm.
Địa điểm: Phòng họp Tầng 3, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo – 67 Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Thành phần tham dự:
- Hội đồng nghiệm thu đánh giá (Danh sách tại Quyết định số 1617/QĐ-BTNMT kèm theo)
- Đại diện Lãnh đạo Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
- Đại diên Văn phòng, Kế toán Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
- Các thành viên thực hiện đề tài và một số khác mời từ các đơn vị khác.
Trên đây là thông báo của việc tổ chức nghiệm thu đánh giá 2 đề tài cấp Bộ do Viện Nghiên cứu biển và hải đảo là chủ trì. Đề nghị các chủ nhiệm đề tài, bộ phận Văn phòng nghiêm túc thực hiện.

Quyết định thành lập hội đồng có thể được tải tại đây

  • 9/9/2020 4:08:26 AM