Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định

Theo Hợp đồng tư vấn số 36/HĐTV ngày 10/9/2018 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định và Viện Nghiên cứu biển và hải đảo về việc thực hiện gói thầu: Thiết lập hành lang bờ biển tỉnh Nam Định

Tháng 10/2018, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã đi điều tra thu thập thông tin phục vụ lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định và đo đạc đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm của tỉnh Nam Định.

Đoàn khảo sát của Viện tiến hành khảo sát tại các huyện ven biển tỉnh Nam Định

Lập bản đồ các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và xin ý kiến các bên có liên quan

Đến tháng 5/2019 Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã cơ bản hoàn thành các sản phẩm của gói thầu và chuẩn bị hồ sơ xin ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức các nhân và các ban ngành địa phương về danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định.

Công tác lấy ý kiến góp ý kéo dài từ tháng 6/2019 đến tháng 11/2019, cụ thể như sau:

-Tháng 6/2019 lấy ý kiến tại các xã, huyện ven biển cũng như các sở, ban ngành địa phương.

- Ngày 5/7/2019 tổ chức Hội thảo tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định. Tham dự Hội thảo có đại diện các huyện, các xã, thị trấn ven biển tỉnh Nam Định và đại diện các Sở, ban ngành địa phương.

- Tháng 9 -10/2019 xin ý kiến góp ý của các Bộ có liên quan.

- Tháng 11/2019 Viện Nghiên cứu biển và hải đảo phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định trình UBND tỉnh Nam Định công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm và phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định.

Sau khi thẩm định hồ sơ, UNND tỉnh Nam Định đã ban hành quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm tỉnh Nam Định và quyết định số 3014/QĐ-STNMT ngày 31/12/2019 về việc phê duyệt Danh mục các khu vực phải thiết lập hàng lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định.

Hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định được thiết lập tại 53,185 km đường bờ biển, gồm 22 đoạn thuộc hai huyện Giao Thủy và Hải Hậu. Việc thiết lập và quản lý hiệu quả hành lang bảo vệ bờ biển sẽ đóng góp đáng kể vào việc quản lý bền vững các khu vực ven biển, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì các dịch vụ hệ sinh thái, bảo vệ bờ biển trước nguy cơ xói, sạt lở bờ biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Phòng Khoa học biển và biến đổi khí hậu

  • 3/16/2020 8:22:16 AM