Ứng dụng viễn thám trong quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và xây dựng CSDL bằng công nghệ GIS khu vực vùng bờ Cà Mau – Kiên Giang

Chiều ngày 06/3/2020, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã tổ chức hội thảo khoa học "Ứng dụng viễn thám trong quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và xây dựng CSDL bằng công nghệ GIS khu vực vùng bờ Cà Mau – Kiên Giang"

Căn cứ vào Quyết định số 17/QĐ-NCBHĐ ngày 26/02/2020, chiều ngày 06/3/2020, Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng viễn thám trong quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ và xây dựng CSDL bằng công nghệ GIS khu vực vùng bờ Cà Mau – Kiên Giang” thuộc Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám phục vụ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau - Kiên Giang” mã số TNMT 2016.06.11 do ThS. Lê Đức Dũng làm Chủ nhiệm.

Hội thảo do đồng chí PGS.TS Phùng Đăng Hiếu – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biển và hải đảo chủ trì. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học chuyên sau trong lĩnh vực viễn thám, GIS đến từ trường Đại học Khoa học tự nhiên, Cục Viễn thám Quốc gia, Trung tâm hông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu biển và hải đảo cùng các thành viên tham gia thực hiện đề tài.

Hội thảo đã lắng nghe các tham luận của các chuyên gia và chủ nhiệm đề tài. Sau khi nghe các báo cáo tham luận, Hội thảo tập trung thảo luận 02 nội dung chính:
khai thác, sử dụng ảnh vệ tinh trong quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau – Kiên Giang và xây dựng CSDL tài nguyên vùng bờ Cà Mau – Kiên Giang bằng công nghệ GIS.

Qua thảo luận, chủ nhiệm đề tài và nhóm thực hiện đã nhận được sự góp ý của Lãnh đạo Viện, các chuyên gia và nhà khoa học chuyên sâu trong lĩnh vực viễn thám và GIS.  Các ý kiến đóng góp quý báu của các vị đại biểu là cơ sở để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các sản phẩm, chuẩn bị cho nghiệm thu kết thúc đề tài đạt kết quả cao.

  • 3/16/2020 8:15:57 AM