Khảo sát mực nước, sóng, dòng chảy và gió khu vực cửa đầm Lập An

Tháng 7 năm 2017 đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo đã tiến hành khảo sát mực nước, sóng, dòng chảy và gió tại khu vực cửa đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế với các thiết bị máy móc chuyên dụng.

Quá trình thiết lập và thả máy AWAC

Trong quá trình khảo sát , nhóm thực hiện Đề tài đã cùng với các cán bộ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đi kiểm tra các nội dung công việc trong quá trình khảo sát và kiểm tra các mốc khống chế cao độ, tọa độ xung quanh đầm Lập An. 

Quá trình Đoàn kiểm tra ngoài hiện trường

Kết quả của đợt khảo sát này gồm:

+ Kết quả đo mực nước: số liệu mực nước được đo tại 2 trạm, trạm 01 đặt tại chân cầu nhà nổi phía trong đầm, trạm 02 là trạm đặt máy AWAC. Số liệu đo trong vòng 15 ngày, bắt đầu đo từ 8 giờ ngày 27/7/2017 đến 17 giờ ngày 10/8/2017; với khoảng thời gian đo 1 giờ/1 giá trị mực nước.

+ Kết quả đo sóng, dòng chảy: số liệu sóng, dòng chảy được đo bằng máy AWAC, đo trong vòng 15 ngày, bắt đầu đo từ 8 giờ ngày 27/7/2017 đến 17 giờ ngày 10/8/2017; với khoảng thời gian đo 1 giờ/1 giá trị

+ Kết quả đo gió: trạm đo gió được đặt trên tàu, Đo trong vòng 15 ngày, bắt đầu đo từ 9 giờ ngày 27/7/2017 đến 15 giờ ngày 10/8/2017; với khoảng thời gian đo 3 giờ/1 giá trị vận tốc gió và hướng gió.

Lê Đức Dũng

  • 4/19/2018 10:08:39 AM